Hoe ga ik veilig om met persoonsgegevens?

Je vindt het in de knowledgebase.

 

Security Knowledgebase Windesheim

De plek voor al je online privacy & security vragen

Bekijk de FAQ

Waar moet ik aan denken bij onderzoek?

Je vindt het in de knowledgebase.

 

Previous

Next

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken veel persoonsgegevens die direct of indirect persoonlijke informatie bevatten. Dat kan feitelijk zijn, zoals je geboortedatum, adres en geslacht. Andere gegevens spreken een waardering over iemand uit. Denk aan een cijferlijst/beoordeling of je IQ.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hieronder vind je enkele belangrijke uitgangspunten.

Voor iedere verwerking van persoonsgegevens moet:

  • Een goede doelomschrijving beschikbaar zijn
  • Gegevens mogen niet voor een ander doel gebruikt worden dan waarvoor ze verzameld zijn en ze mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor dit doel. Er mag ook geen sprake zijn van bovenmatige informatieverzameling. Bijvoorbeeld naar een geboortedatum vragen als iemand een brochure opvraagt en het enige doel voor het verzamelen van persoonsgegevens is om de brochure op de plek van bestemming te krijgen.
  • Voldoende grondslag voor verwerking zijn
  • Zo verwerkt de hogeschool bepaalde persoonsinformatie omdat ze dit wettelijk verplicht is. Voorbeelden daarvan zijn diploma’s en salarisgegevens. Ook wanneer de hogeschool een overeenkomst aangaat is er voldoende grond. Denk daarbij aan een arbeidsovereenkomst of inschrijving. Je kunt ook zelf toestemming hebben gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • de organisatie altijd zorgen voor een passende bescherming