Hoe ga ik veilig om met persoonsgegevens?

Je vindt het in de knowledgebase.

 

Waar moet ik aan denken bij onderzoek?

Je vindt het in de knowledgebase.

 

Security Knowledgebase Windesheim

De plek voor al je online privacy & security vragen

Bekijk de FAQ

Previous

Next

Gedragscode onderzoek en statistiek

Gedragscode onderzoek en statistiek

Hoewel je bij Windesheim studeert, mag je Windesheim niet zomaar presenteren als opdrachtgever voor je onderzoek. Alleen als je expliciet onderzoek uitvoert in opdracht van Windesheim of een lectoraat van Windesheim, dan mag dat wel.

We informeren je hierover onderzoek doen uit eigen naam, voor een organisatie of voor een lectoraat van Windesheim. Daarnaast lees je hier meer over de telecommunicatiewet en anonimiseren. Lees tot slot de richtlijnen en de standaardtekst/disclaimer voor online vragenlijsten.

Uit eigen naam
Maak in de communicatie over je onderzoek duidelijk dat je het onderzoek uitvoert voor je studie bij Windesheim. Doe je online onderzoek, dan mag je geen gebruik maken van een site waarbij ‘Windesheim’ in de url staat. Daarnaast is het ook niet de bedoeling dat je expliciet aansluit bij de huisstijl van Windesheim en het logo prominent gebruikt.

In opdracht van een organisatie
Voer je een onderzoek uit voor een organisatie, dan mag je de huisstijl en het logo van Windesheim niet gebruiken. Maak de opdrachtsituatie expliciet duidelijk aan personen die je benadert voor je onderzoek. Ga goed na of het onderzoek een commercieel, charitatief of ideëel doel heeft.

Telecommunicatiewet
Als je ‘commercieel’ onderzoek verricht, valt je communicatie onder de bepalingen van de Telecommunicatiewet (spam). Je hebt dan eerst uitdrukkelijk toestemming nodig van de respondent voordat je hem of haar benadert. Lees meer over dit onderwerp op de gerelateerde pagina ‘Spamwetgeving’.

Gebruik van persoonsgegevens in onderzoek: melden verplicht
Wanneer je in je onderzoek gebruikmaakt van direct of indirect herleidbare persoonsgegevens dan ben je verplicht dat te melden bij de functionaris gegevensbescherming van Windesheim. Dit doe je door het meldingsformulier in te vullen dat je kunt terugvinden op de pagina ‘Melden verwerking persoonsgegevens’ (zie rechts op deze pagina).

Anonimiseren
Bewaar gegevens die je in identificeerbare vorm verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Anonimiseer dus zo snel mogelijk. Maak nooit identificeerbare gegevens bekend van individuele respondenten, tenzij de respondent daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Houd alle persoonsgegevens die je verzamelt en bewerkt geheim en verstrek deze alleen aan personen die geautoriseerd zijn. Verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk is.

Extra zorgvuldigheid
Wees extra zorgvuldig bij het verzamelen en verwerken van bijzondere gegevens over bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Standaardtekst/disclaimer voor online vragenlijsten
Voeg onderaan je mail de volgende standaardtekst toe:

Deze mail bevat een uitnodiging tot deelname aan een onderzoek gericht op zuivere informatievergaring zonder commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Daarmee valt deze uitnodiging buiten de werkingssfeer van het spamverbod uit de Telecommunicatiewet. Laat het weten aan de verzender van dit bericht wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen of dat u geen prijs stelt op verdere contacten in het kader van dit onderzoek. Wij houden ons aan de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek.

Richtlijnen
Houd er rekening mee dat veel mensen het ontvangen van ongevraagde mailtjes irritant vinden. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen, houd je dan in ieder geval aan de volgende richtlijnen:

 • Schrijf helder en benader de potentiële deelnemer met respect
  houd je mailtje beknopt: less is more.
 • Geef aan hoeveel tijd de respondent nodig heeft voor je onderzoek
  maak duidelijk wie je bent, hoe mensen je bereiken, welk doel het onderzoek heeft en wat je met de gegevens doet.
 • Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens (anonimiseren)
  stuur geen mailtjes of reminders aan iemand die heeft laten weten dat hij niet wil meewerken aan het onderzoek.
 • Stuur hooguit één reminder; dit voorkomt irritatie.
 • Als iemand aangeeft niet gediend te zijn van de mail, wijs hem er dan op dat hij een onaangekondigd onderzoek kan blokkeren via MOA onderzoekfilter.
 • Neem technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde data te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.