Hoe ga ik veilig om met persoonsgegevens?

Je vindt het in de knowledgebase.

 

Security Knowledgebase Windesheim

De plek voor al je online privacy & security vragen

Bekijk de FAQ

Waar moet ik aan denken bij onderzoek?

Je vindt het in de knowledgebase.

 

Previous

Next

Je rechten gewaarborgd

Je rechten gewaarborgd

Persoonsgegevens gaan over jou. Daarom wordt in de AVG het recht gewaarborgd om gebruik van je eigen persoonsgegevens te controleren.

De belangrijkste zijn het:

Recht op informatie

  • Je hebt niet alleen het recht om te weten waar je persoonsgegevens voor gebruikt worden, maar met de komst van de AVG heeft de organisatie de plicht jou te informeren waarvoor ze jouw gegevens gaan gebruiken voordat ze die verzamelt.

Recht op inzien

  • Je mag al je persoonsgegevens inzien die binnen de hogeschool zijn opgeslagen. Medewerkers kunnen een inzageverzoek indienen bij de Personeels- en Salarisadministratie. Studenten leggen hun inzageverzoek neer bij: onderwijsjuristen@windesheim.nl

Recht op wijzigen/verwijderen

  • Iedereen mag zijn geregistreerde gegevens verbeteren, aanvullen of laten verwijderen wanneer deze onjuist en/of onvolledig zijn. Daarnaast heb je recht op vergetelheid.

Recht om over te dragen

  • Iedereen mag besluiten zijn of haar gegevens over te dragen naar een andere partij. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd.

Recht van bezwaar

  • Je hebt het recht om aan een organisatie te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Je kan om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden.

Toezicht: Autoriteit Persoonsgegevens

Het toezicht op de naleving van de AVG is door de overheid belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Instellingen en bedrijven zijn verplicht verwerkingen van persoonsgegevens te melden bij de AP voor zover de verwerking niet onder het Vrijstellingsbesluit valt. Zo is bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens voor het geven van onderwijs en de daarbij horende studentbegeleiding onder bepaalde voorwaarden van melding vrijgesteld.

Functionaris Gegevensbescherming

De wet biedt instellingen ook de ruimte om een interne toezichthouder aan te stellen: de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Op de site van Autoriteit Persoonsgegevens staat een openbaar meldingsregister en een register met alle aangemelde Functionarissen Gegevensbescherming. Wanneer een instelling een FG heeft, kunnen verwerkingen ook bij de FG worden aangemeld. De FG van Windesheim is Anita Polderdijk. Zij houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens op Windesheim en is vraagbaak over de toepassing van de AVG Privacy wetgeving.